...

Kategori: P4C

“Gələcəyin sahibkarları” layihəsi çərçivəsində P4C proqramının ilk görüşü

P4C (Philosophy For Children) uşaqlar və yeniyetmələrdə idrak prossesləri və sosial bacarıqları inkişaf etdirən bir metoddur. Bu, düşüncə və ünsiyyət bacarıqlarını təkmilləşdirən, akademik nailiyyətləri dəstəkləyən innovativ təhsil metodudur. Halhazırda diqqət mərkəzində olan mövzulardan biri süni intellekt, robortlaşan dünya, hətta insansız fabriklərdir. Düşünün ki, fabrik var amma içərisində insan yoxdur. Bəs biz nə etməliyik ki, XXI […]

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.