...

P4C nədir?

P4C, “Philosophy for Children” (Uşaqlar üçün fəlsəfə) deməkdir. P4C, uşaqların düşünmə, sual vermə, müzakirə etmə və öz fikirlərini ifadə etmə bacarığını inkişaf etdirmək məqsədi ilə inkişaf etdirilmiş bir tədris metodudur. P4C proqramı uşaqlara aşağıdakıları qazandırır:

• Tənqidi düşünmə bacarığı: Uşaqlar problemləri təhlil etmə, düşünmək və müzakirə etmə yolu ilə daha çox anlayış qazanırlar.

• Empatiya və başqalarının fikirlərinə hörmət: P4C, başqalarının fikirlərinə hörmət etməyə və onları anlamağa təşviq edir.

• Öz fikirlərini ifadə etmə bacarığı: Uşaqlar öz düşüncələrini açıq şəkildə ifadə etməyi öyrənirlər, bu da onların özündən daha güclü fərdi fikirlər formalaşdırmasına kömək edir.

• Problem həll etmə bacarığı: P4C, uşaqları kreativ düşünməyə və fərqli perspektivlərdən baxmağa təşviq edir. Uşaqlar bu proqramda, müzakirələr vasitəsilə problemləri yaradıcı yollarla həll etməyi öyrənirlər.

Bu proqram, uşaqların intellektual və sosial inkişafına təkan verir, onların düşünmə və kommunikasiya bacarıqlarını inkişaf etdirmələrini dəstəkləyir. P4C, uşaqların təfəkkür və iradə formalaşdırma, özünəgüvən qazanma, müxtəlif situasiyaları analiz etmə və həll yolu tapma və qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirməsi üçün effektiv bir yoldur.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.