...

Biznes Modeli ilə bağlı təlim

Biznes Modeli ilə bağlı təlim

“Gələcəyin sahibkarları layihəsi”nə qatılan iştirakçılarımız Biznes Modeli ilə bağlı təlimlər alırlar. Bu təlim müxtəlif iş sahələrində müvəffəqiyyətli bir şirkət qurmaq üçün gərəkli olan əsas vəziyyət və araşdırmaları təqdim edərək onların peşəkar bacarıqlarını artırmağa kömək edir.
İştirakçılar müştərilərinə necə bir xidmət və ya məhsul təklif edəcəkləri, mövcud fəaliyyət dairələrində hansı yeni əməliyyat modelləri və sərmayələşdirmə təklifləri ilə çıxış edəcəkləri və həmçinin lazım olan sərmayə, insan resursları və texnologiya sahələrindən necə dəstək əldə edəcəkləri barədə fikirlər ala bilirlər.
Ümumi olaraq, Biznes Modeli üzrə təlimlər iştirakçılara, mövcud məhsul və xidmətlərini inkişaf etdirmək, yeni məhsul və xidmətlər təklif etmək, təşkilatlarının maliyyəsini idarə etmək, müştəriləri ilə əlaqələrini qorumaq və inkişaf etdirmək kimi əsas iş fəaliyyətlərini təkmilləşdirmək üçün təcrübə və biliklərə yiyələnirlər.

Bir yanıt yazın

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.