...

“Optimal Münasibət” mövzusunda seminar

“Optimal Münasibət” mövzusunda seminar

25 dekabr tarixində “Marsol Development Center” in təşkilatçılığı ilə “Optimal Münasibət” mövzusunda seminar baş tutub.

Psixoloq Tahir Akqubayev ilə birlikdə sağlam münasibət quramağın təməlində dayanan meyarlardan, həmçinin münasibətin önəmindən bəhs edilib. Bu seminarda kimliklərimizin necə yarandığından, kimliyimizin uğurlarımıza təsirindən, uğur və hüzur balansının qorunması haqqında ətarflı məlumat verilib. Seminar iştirakçıların potensiallarının maksimum səviyyədə istifadə etməsi, motivasiyanı yüksək tutmağa dair məsləhətlər və müzakirələrlə dəvam edib.

Bir yanıt yazın

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.